Praktijkcase: social media strategie

Social media: Gewoon doen! Advies en projectleiding voor Zorgbelang-organisaties

social-media-groep-mensen-450x300Zorgbelang Brabant wilde in 2013 een inhaalslag te gaan maken met het gebruik van social media en vroeg mij daarbij te helpen. Na een succesvol project heb ik vier andere Zorgbelang-organisaties mogen begeleiden met de beproefde aanpak. Inmiddels is de inzet van social media ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers.

Zorgbelang komt op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening. Zorgbelang organisaties zijn regionaal georganiseerd, veelal per provincie.

Opdrachtgever: directie Zorgbelang Brabant
Betrokken organisaties: Zorgbelang Brabant, Zorgbelang Gelderland, Zorgbelang Fryslân, Zorgbelang Groningen, Cliëntenbelang Amsterdam

Vraag en opdracht
Zorgbelang Brabant wilde graag beter inzicht verkrijgen in de (on)mogelijkheden van social media om op eigentijdse wijze aanwezig te kunnen zijn in online netwerken, met name: Twitter, Linkedin en Facebook. Er waren vragen van allerlei aard:

  • Hoe komen we tot goede inzet van social media?
  • Hoe sluiten we medewerkers aan?
  • Hoe maken we deze nieuwe media onderdeel van onze dagelijkse werkprocessen?
  • Wat gaat het ons opleveren?
  • Hoe pakken we het praktisch aan?

Daarnaast was er een wens om een aanpak te realiseren die bij het welslagen ervan als een voorbeeld kon dienen voor andere Zorgbelang-organisaties. Samen met de directie van Zorgbelang Brabant heb ik een plan van aanpak gemaakt en zijn we aan de slag gegaan.

Basis op orde: social media accounts & premiere
In samenwerking met de medewerkers communicatie is de benodigde social media basis gelegd voor de corporate social media accounts: (her)inrichting van de accounts, de organisatie van webmonitoring- en care, contentcreatie en -planning.

Social media ambassadeursteam
Er is een groep van medewerkers en ervaringsdeskundigen geworven voor het social media ambassadeursteam. Deze medewerkers zijn aan de slag gegaan met het online netwerken op eigen social media accounts. Ik verzorgde de trainingen, persoonlijke (online) coaching en maandelijkse bijeenkomsten. In enkele weken hadden we een actief en enthousiast social media ambassadeursteam dat na de eerste ‘knoppencursussen’ zich in een sneltreinvaart ontwikkelde, geleidelijk uitbreidde met collega’s, snel zichtbaar werd in de buitenwereld en enorm hielp om de inzet van social media gemeengoed te maken in de organisatie.

Proeftuinen
Hoe kom je van experimenteren tot resultaatgerichte inzet van social media? Proeftuinen helpen: een concreet en praktisch plan voor inzet van social media bij een evenement, bijvoorbeeld een congres. Het social media ambassadeursteam van Zorgbelang Brabant zette bij de eerste proeftuin hoog in: ‘een volle zaal bij de premiere van Zoom 24, een film over de kracht van kwetsbare jongeren’. Het werd een succesvolle premiere, mede dankzij de inzet van social media ambassadeursteam. Op basis van de geleerde principes in de proeftuin heeft het social media team tal van evenementen ondersteund met inzet van hun persoonlijke accounts. Proeftuinen maken enerzijds duidelijk wat de kracht is van social media, en anderzijds wat er voor nodig is om resultaten te bereiken. Leerzaam én motiverend. dus.

Resultaten
Dit project heeft geleid tot een goede aanwezigheid van Zorgbelang-organisaties op social media. Enerzijds via de corporate accounts, anderzijds via de social media ambassadeurs. De organisatorische randvoorwaarden voor goede inzet van social media zijn per organisatie vormgegeven. Het gebruik van social media is inmiddels geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van zowel communicatie-teams als medewerkers. Voor alle betrokken organisaties is de meerwaarde van inzet social media duidelijk door de kleine en grotere resultaten die geboekt zijn en worden.

 


Meer informatie

Zorgbelang Brabant | Zorgbelang Gelderland | Zorgbelang Groningen | Zorgbelang Fryslân | Cliëntenbelang Amsterdam

Blog: Hoe zet je medewerkers in als social media ambassadeur? 

Wil je meer weten over goede inzet van social media of  werken met medewerkers als social media ambassadeur?
Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Visual Social Media Gewoon doen 20150129

Top