Praktijkcase: ontwerp en realisatie website

Een nieuwe website voor Capri Hartrevalidatie

Website Capri HartrevalidatieDe website van Capri Hartrevalidatie was medio 2014 dringend aan vervanging toe. Ik werd gevraagd om dit traject te leiden. Januari 2015 werd de nieuwe versie van www.caprihr.nl gelanceerd: eigentijds, functioneel, geoptimaliseerd voor smartphone en tablet, met relevante informatie over hartrevalidatie voor mensen met hartproblemen in de regio Rotterdam en Den Haag (en hun verwijzers).

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag

Opdrachtgever: directie Capri Hartrevalidatie

 

Een helder focus

Onderzoeken tonen aan dat hartrevalidatie de moeite waard is. Deelname aan een hartrevaldatieprogramma levert  50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 30% minder kans op sterfte door hartproblemen. Ondanks deze cijfers blijkt dat een groot aantal mensen de weg naar hartrevalidatie nog niet vindt en/of weinig gemotiveerd is bij aanmelding.

Met deze nieuwe website wilde Capri Hartrevalidatie:

  • cardiologen en huisartsen in de regio Rotterdam en Den Haag beter ondersteunen bij hun advies en verwijzing
  • betrouwbare en aansprekende informatie over hartrevalidatie vindbaar maken voor mensen met hartproblemen en hun naasten

Vooraf weten wat er nodig is

In samenwerking met medewerkers van Capri heb ik een definitiedocument opgesteld voor de nieuwe website. Dit document was enerzijds richtinggevend voor het ontwerp en anderzijds gaf het de opdrachtgever ook inzicht in de verschillende onderdelen van een website project. Zo hebben we budget en menskracht goed kunnen verdelen over ontwerp, techniek en contentcreatie.

Website over hartrevalidatie volgens wensen van deelnemers en verwijzers

De eindgebruikers – deelnemers van Capri en hun partners, en verwijzers –  zijn intensief betrokken geweest bij het ontwerp van de website. In een aantal interactieve bijeenkomsten in samenwerking met de ontwerper, hebben zij in samenspraak met medewerkers van Capri Hartrevalidatie de indeling en het ontwerp van de website bepaald. Deze bijeenkomsten hebben ondermeer geleid tot een compacte en betaalbare website (die niet meer dan nodig is omvat voor gebruikers), een indeling die aansluit bij vragen van bezoekers, een onderdeel van ervaringsverhalen van deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma van Capri Hartrevalidatie.

Video’s met ervaringen van deelnemers Capri Hartrevalidatie

Op aangeven van deelnemers was er apart aandacht voor een goede weergave van ervaringen van enkele deelnemers van Capri Hartrevalidatie. Een drietal benaderde mensen was bereid om hun persoonlijke verhaal te delen.

Toegewijd projecteam levert kwaliteit binnen budget en op tijd

Er is gekozen om ontwerp en realisatie niet bij één bureau onder de brengen. Namens Capri Hartrevalidatie heb ik voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe site een team van professionals samengebracht op het  terrein van ontwerp, techniek, content (tekst en video), strategie en projectmanagement. Zij hadden de opdracht om de wensen en verwachtingen van deelnemers, verwijzers, bestuur/management team en medewerkers van Capri te vertalen naar een aansprekende en eigentijdse website.

Op basis van de ontwerpdocumentatie is onder mijn leiding een bureau- en CMS- selectietraject doorlopen dat heeft geresulteerd in een heldere besluitvorming over een CMS en (naar inmiddels is gebleken een goede samenwerkingspartner voor realisatie en support.  De website is opgeleverd volgens planning, binnen budget en naar tevredenheid van de opdrachtgever.

Ook aansluiting op social media

Tegelijkertijd met de lancering van de nieuwe website sloot Capri Hartrevalidatie ook aan op Twitter, Facebook en Linkedin. Via deze kanalen wordt informatie gedeeld over hartrevalidatie, gezonde leefstijl en nieuws vanuit Capri en is de mogelijkheid voor het leggen van contact.


Meer informatie

Bezoek de website van Capri Hartrevalidatie
Luister en kijk naar de ervaringsverhalen van deelnemers Capri Hartrevalidatie.

 

Top