Praktijkcase: Living Lab

Zorgverleners en cliënten van Capri Hartrevalidatie experimenteren met e-health

man virtual reality bril 450x300‘Maak geen keuzes voor technologie zonder deze zelf uitgeprobeerd te hebben’. Het Living Lab van Capri Hartrevalidatie is bedoeld om zorgverleners te laten experimenteren met eHealth-toepassingen en hun ervaringen in te zetten bij de keuzes voor inzet van technologie. Het maakt deel uit van het projectenprogramma: E-health voor Capri Hartrevalidatie waar ik een rol heb als adviseur en projectleider. Het Living Lab is als goed voorbeeld opgenomen in de  voortgangsrapportage eHealth (oktober 2015) van het ministerie van VWS.

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag met als kerntaak: ondersteunen, bevorderen en stimuleren van cardiologische preventie en revalidatie.

Opdrachtgever: directie Capri Hartrevalidatie

 

Opzet Living Lab
Fitbandjes, voedingsapps, beeldbellen…. Wat kunnen bestaande e-health toepassingen betekenen voor het hartrevalidatieprogramma én: wat vraagt het om e-health werkbaar te krijgen in de dagelijkse praktijk? Zes zorgverleners van Capri Hartrevalidatie startten samen met enkele cliënten een verkenningstocht in de wereld van eHealth. Onder de noemer Living Lab verkennen zij mogelijkheden van eHealth voor diëtiek, fysiotherapie en maatschappelijk werk. De focus ligt op ‘werken met’ in plaats van ‘praten over’.

Onderzoek naar de implementatie van e-health leert dat de acceptatie van zorgverleners én het ontwikkelen van internetvaardigheden belangrijke voorwaarden zijn om e-health werkend te krijgen in de dagelijkse zorgpraktijk. Het Living Lab is bedoeld om zorgverleners en cliënten op een heel praktische manier te laten experimenteren met e-health toepassingen die aansluiten bij het hartrevalidatieprogramma. Hoe zij dat doen? Dat kun je zien in onderstaande video.

Resultaten
De ervaringen zijn positief en laten zien dat de aanpak werkt. Met relatief weinig inspanningen en kosten worden relevante praktijkervaringen opgedaan voor de ontwikkeling van een (kosten)effectieve e-health strategie. Het Living Lab geeft een reëel beeld van enerzijds de mogelijkheden van eHealth, en anderzijds wat er nodig is om de betreffende technologie te gaan gebruiken in de dagelijkse praktijk. Daarmee voorkomt een Living Lab dure verkeerde technologie keuzes. Een belangrijke conclusie: ‘Maak geen keuzes voor technologie zonder deze zelf uitgeprobeerd te hebben’.


Meer informatie

Capri Hartrevalidatie
Nieuwsbericht Living lab

Wil je meer weten over de mogelijkheden van eHealth en hoe je komt tot goede inzet daarvan?
Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Top