Praktijkcase: advies en projectleiding e-health

Een e-health strategie voor Capri Hartrevalidatie

handen-iphone-hart-450x300Voor Capri Hartrevalidatie ontwikkelde ik een e-health strategie in samenwerking met bestuur, zorgverleners, cliënten en een intern projectleider. We kozen voor praktische aanpak met daarbij veel aandacht voor kennisopbouw over enerzijds de mogelijkheden van e-health en anderzijds over implementatie strategieën. In vier maanden legden we samen een goede basis voor het projectenprogramma e-health voor Capri. Inmiddels zijn er projecten gerealiseerd, in uitvoering en in voorbereiding. Ik ben daarbij betrokken zowel als adviseur als projectleider.

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio’s Rotterdam en Den Haag met als kerntaak: ondersteunen, bevorderen en stimuleren van cardiologische preventie en revalidatie. Capri voert het hartrevalidatieprogramma uit voor een negental ziekenhuizen in de regio.

Opdrachtgever: directie Capri Hartrevalidatie

Starten met een gezamenlijke visie en een plan van aanpak
‘We willen aan de slag met e-health. Hoe pakken we dat aan?’ Met deze vraag startte mijn samenwerking met Capri Hartrevalidatie. Vier maanden later lag er een gedragen visie en een plan van aanpak in de vorm van een projectoverzicht. In deze periode werden de volgende stappen gezet:

 • Intake en nadere kennismaking van mij met de organisatie en hartrevalidatie
 • Samenstelling van een klein projectteam bestaande uit een intern projectleider, mt-leden en zorgverleners
 • Gesprekken met cliënten
 • Workshops met het projectteam gericht op:
  • opdoen van inspiratie en kennis over mogelijkheden van e-health
  • inzicht verkrijgen in implementatie van e-health
  • doelen en prioriteiten stellen en randvoorwaarden creëren
 • Het opstellen van een visie, projectenoverzicht en plan van aanpak

Uitgangspunten voor het traject waren:

 • Een verkenning van bestaande e-health toepassingingen gericht op het versterken van zelfwerkzaamheid van deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma
 • Samen met zorgverleners en cliënten

Er is bewust gekozen voor een klein projectteam. Gedurende het proces zijn collega’s betrokken door opgedane kennis en inzichten met hen te delen via reguliere informatiekanalen en momenten. Dit heeft bijdragen aan een gedragen visie maakte het makkelijk om medewerkers te betrekken bij de realisatie van projecten.

Realiseren in projecten
Het projectenprogramma E-health voor Capri vormt de basis voor de e-health strategie van Capri Hartrevalidatie. Mijn rol is daarin verschoven van adviseur naar projectleider, een rol die ik invulling geef in nauwe samenwerking met een intern projectleider.
Inmiddels is er een aantal projecten gerealiseerd en zijn er projecten in uitvoering en voorbereiding. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgverleners en clienten. Een zorgvuldige aanpak daarin zorgt voor voorspoedige implementaties en goed gebruik van de online diensten door clienten.

Gerealiseerde projecten:

 • Nieuwe website + inzet van social media kanalen
 • Living Lab
 • Online startmodule (na een pilotfase inmiddels beschikbaar voor alle nieuwe deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma)

[slideshare id=56143271&doc=presentatieehealthsymposiumcaprihartrevalidatie40jaar20150917-151214225220]


Meer informatie

Capri Hartrevalidatie
Nieuwsbericht Living lab
Nieuwsbericht nieuwe website
Nieuwsbericht Online startmodule

Wil je meer weten over de mogelijkheden van eHealth en hoe je komt tot goede inzet daarvan?
Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Top