Blog | “Online boodschappen doen is goed voor mijn gezondheid”

online boodschappen 225x150Welke mogelijkheden bieden internet en e-health voor mensen met een hersenletsel? En wat betekent dit voor revalidatie en begeleiding van mensen met ernstige aandoeningen? Afgelopen maand interviewde ik tijdens een presentatie Celia Slagman, die alles weet over leven met hersenletsel en revalidatie. Op mijn vraag hoe internet haar helpt om hiermee om te gaan, antwoordde ze: “Online boodschappen doen.”
In ons gesprek raakte zij de kern waar e-health over gaat: gebruik van digitale toepassingen die helpen om je gezondheid (in brede zin) te behouden of te versterken.

Wat eHealth en online boodschappen doen met elkaar te maken hebben?

Lees deze blog verder op skipr

Een engelse versie van deze blog is gepubliceerd op HIMMS-europe

 

Top