E-health: nieuwe mogelijkheden voor revalidatie NAH – presentatie

Op 10 mei verzorgde ik namens Zorgbelang Brabant samen met ervaringsdeskundige Celia Slagman een presentatie over mogelijkheden van e-health voor zorgverleners zorgverleners in Midden Brabant betrokken bij behandeling en begeleiding van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel van Libra Revalidatie & Audiologie en NAH-MENT. Het betrof een basispresentatie over mogelijkheden met daarbij een scherpe blik op het thema vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Celia Slagman maakte vanuit een inkijkje in haar dagelijks leven voelbaar en inzichtelijk duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn, veel te winnen, juist voor mensen met NAH. “Ik gebruik koude technologie voor warm contact en onmisbare hulp.

[slideshare id=62154858&doc=presentatieehealth-nah20160510def-160518181558]

Top