Mijn aanbod van diensten

Ik adviseer en werk samen met organisaties die e-health werkend willen krijgen in de praktijk. Ofwel: organisaties met vraagstukken over implementatie van zorgtechnologie voor het verbeteren of ondersteunen van gezondheid of gezondheidszorg. Daarnaast verzorg ik presentaties en workshops.

Mijn werkterrein is de gezondheidszorg, in brede zin. Ik ben goed op de hoogte van digitale ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren.

Vaak speel ik een rol in een beginstadium of in de overgang naar een volgende fase: kennis inbrengen, richting geven, projecten definiëren en het in gang zetten van de verandering. Daarbij combineer ik mijn kennis over digitale toepassingen voor de gezondheidszorg met mijn ervaringen als begeleider van implementatieprocessen. Ik probeer de complexe vraagstukken begrijpelijk en behapbaar te maken voor alle betrokkenen zodat ‘praten over’ verandert naar: ‘samen werken aan’.

Mijn werkzaamheden voer ik uit als onafhankelijk, zelfstandig adviseur voor eigen opdrachtgevers. Een overzicht van opdrachtgevers is te vinden bij praktijkcases.

Ik ben inzetbaar voor:

Het kan gaan om een langdurende samenwerking, maar ook om eenmalige of korte opdrachten. Indien nodig of gewenst kan ik professionals uit mijn brede netwerk inzetten voor specifieke vraagstukken.

Wil je meer weten over mijn werk als adviseur, mijn werkwijze of aanbod van diensten? Zie je andere mogelijkheden voor samenwerking?
Neem contact met mij op.

Liesbeth Meijnckens

 

Top